Jsme schopni reagovat promptně dle potřeby zákazníka a ve všem mu maximálně vyhovět.

 • Revizní, inspekční a kontrolní činnosti dle ČSN 27 0142, ČSN ISO 9927-1, ČSN ISO 12 480-1, ČSN ISO 12 482-1
  • Jeřáby
   • Třídy A (Mostové, portálové, konzolové jeřáby ovládané z koše, kabiny, nebo dálkově)
   • Třídy D (Autojeřáby)
   • Třídy N (Nakládací jeřáby – neboli Hydraulické ruce)
   • Třídy O (Zdvihadla a jeřáby ovládané tzv. ze země)
   • Třídy AS (Speciální jeřáby mostového typu)
  • Kontroly vázacích a závěsných prostředků
  • Kontroly jeřábových drah a drážek pro kladkostroje
  • Revize elektro těchto zařízení
  • Posuzování stavu jeřábů
 • Základní i opakovaná školení
  • Jeřábník
   • Třídy A (Mostové, portálové, konzolové jeřáby ovládané z koše, kabiny, nebo dálkově)
   • Třídy D (Autojeřáby)
   • Třídy N (Nakládací jeřáby – neboli Hydraulické ruce)
   • Třídy O (Zdvihadla a jeřáby ovládané tzv. ze země)
   • Třídy AS (Speciální jeřáby mostového typu)
  • Vazač
   • Typ A
   • Typ B
  • Obsluha pojízdné zdvihací plošiny (PZPP)
 • Zajišťování kontaktů a odborných konzultací s úřady státního odborného dozoru (OIP, TIČR)
 • Konzultace, nebo spolupráce s vytvořením/upravením Systému bezpečné práce ve smyslu ČSN 12 480-1
 • Revize protipožárních prostupů