Kvalifikace

Naše společnost vlastní oprávnění a osvědčení ke všem činnostem uvedených v oddíle SLUŽBY, výpis z OR je k nahlédnutí na justice.cz  a dále vlastníme tyto certifikáty:

  • Certifikát ISO 9001
  • Certifikát systému řízení výroby EN 1090-1:2009
  • Certifikát k procesu svařování ČSN 3834-2:2006  vč. WPQR
  • Certifikát německé firmy STAHL – CRANE SYSTEMS
  • Certifikát HBC – radiomatic, CZ s.r.o.
  • Certifikát na revize a montáž požárních prostupů